Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Full-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/07/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ 31/07/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
16,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ
16,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ 30/09/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ 31/07/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
9,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/12/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/07/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ 30/07/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
18,000,000 VNĐ - 28,000,000 VNĐ
18,000,000 VNĐ - 28,000,000 VNĐ 31/07/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
11,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ
11,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ 31/07/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay

NƠI LÀM VIỆC
TUYỆT VỜI

Với môi trường trẻ trung và năng động, cùng cơ hội thăng tiến không giới hạn, HBR Holdings tự hào là bệ phóng sự nghiệp vững chắc cho các bạn trẻ tài năng.

TUYỂN DỤNG HBR

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến