Ứng tuyển vị trí: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG KINH DOANH)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG KINH DOANH) 22,000,000 VNĐ

Về chuyên môn:

- Hỗ trợ Tổng giám đốc trong công tác vận hành phòng kinh doanh: giao tiếp, kết nối đội nhóm; thu thập và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.

- Tham mưu, hỗ trợ Tổng giám đốc trong công tác lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý.

- Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề vận hành phòng kinh doanh.

- Theo dõi, checking báo cáo các chỉ số hàng tuần, tháng, quý.

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến