Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING 27,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai & quản lý triển khai các chương trình Marketing.

- Nghiên cứu thị trường, thông tin các đối thủ cạnh tranh.

- Tham vấn các hoạt động Marketing đến Trưởng phòng, BLĐ.

- Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể cho dự án do nhóm phụ trách.

- Xây dựng ngân sách Marketing theo tháng, quý, năm theo các mục tiêu kinh doanh của dự án.

- Chịu trách nhiệm đề xuất, theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác Marketing và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với ngân sách và chiến lược kinh doanh của dự án.

- Điều hành thực hiện các chiến dịch Marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh của dự án.

- Quản lý nhân sự thuộc nhóm quản lý.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác: 

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến