Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM MARKETING

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG NHÓM MARKETING 18,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai & quản lý triển khai các chương trình Marketing.

- Quản lý team content ADS, và chạy quảng cáo cân đối chi phí chạy quảng cáo.

- Tối ưu tỉ lệ doanh thu và lợi nhuận khi chạy ADS.

- Quản lý nhân sự thuộc nhóm quản lý. Quản lý công việc, bám sát công việc của nhóm hoàn thành đúng mục tiêu, kế hoạch.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác: 

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến