Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN PR - HBR BUSINESS SCHOOL

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN PR - HBR BUSINESS SCHOOL 16,000,000 VNĐ

Pr - Branding:

- Hỗ trợ TP.Marketing trong việc lập và triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu của Trường doanh nhân HBR.

- Kiểm soát thông tin truyền thông: Soạn thảo/ Biên tập và phân phối các thông cáo báo chí, hình ảnh, bài PR, nội dung truyền thông bên trong và bên ngoài các sự kiện của Trường doanh nhân HBR.

- Phụ trách viết bài PR, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc Online Marketing: Quản lý các website, diễn đàn và các trang mạng xã hội…

- Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, kịch bản thực hiện các chương trình phát triển thương hiệu cho thương hiệu của Trường doanh nhân HBR.

- Điểm tin báo chí, thu thập và tổng hợp tin tức, hoạt động truyền thông thương hiệu trường doanh nhân HBR và các đối thủ.

- Tối ưu hóa tần suất xuất hiện và nội dung tin bài tốt liên quan đến hoạt động thương hiệu HBR.

- Thực hiện các công việc phối hợp khác trong phạm vi trách nhiệm của Ban Marketing theo phân công của TP.Marketing.

Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến MKT.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến