Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN CONTENT TIKTOK - HBR HOLDINGS

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN CONTENT TIKTOK - HBR HOLDINGS 12,000,000 VNĐ

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản quay video Tiktok

- Lên kế hoạch xây dựng các kênh Tiktok

- Nghiên cứu trends, bắt trends mới theo thời gian của Tiktok

- Tham gia vào quá trình sản xuất, edit video

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến