Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO 12,000,000 VNĐ

Content Quảng cáo:

- Sản xuất testimonial (video Cảm nhận học viên): 2 video/tháng.

- Lên kịch bản, check duyệt video phối hợp cùng CV Content Branding & CV Video Editor sản xuất các video quảng cáo Tiktok, video 30s quảng cáo TikTok, Video 30s dạng ảnh chạy quảng cáo Facebook, video quảng cáo Google.

- Phối hợp cùng Designer sản xuất hình ảnh chạy quảng cáo Facebook.

- Viết content text đăng cùng các video/ảnh => chạy quảng cáo => Tối ưu liên tục tùy thuộc vào hiệu quả của quảng cáo.

- Phối hợp cùng CV Quảng cáo & Designer/Ban công nghệ sản xuất Landing page khóa học.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến