Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH KĨ THUẬT

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH KĨ THUẬT 10,000,000 VNĐ

Các công việc chính: 

- Sửa chữa, mua mới, thay thế cơ sở vật chất.

- Tìm kiếm, setup cơ sở khi có yêu cầu của tổng giám đốc.

- Làm thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê văn phòng, ...

- Làm thủ tục thanh toán cơ sở vật chất, làm việc với kế toán và các bên liên quan để thanh toán các chi phí mua mới, thay thế cơ sở vật chất và những vấn đề phát sinh khác, ...

- Hỗ trợ trong việc xử lý thủ tục liên quan đến giấy phép, mặt bằng với cơ quan nhà nước.  

Ngoài ra:

- Hỗ trợ đội nhóm trong những trường hợp cần thiết.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến