Ứng tuyển vị trí: CTV TUYỂN DỤNG

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CTV TUYỂN DỤNG 6,000,000 VNĐ

Tuyển dụng:

- Tham gia trực tiếp vào một phần hoặc toàn bộ quy trình tuyển dụng (tùy thuộc vào hình thức fulltime/parttime) dưới sự hướng dẫn và kèm cặp của Chuyên viên Tuyển dụng phụ trách.

- Tìm kiếm ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng thông qua các nguồn như mạng xã hội, website tuyển dụng, người thân, network cá nhân

- Chăm sóc ứng viên trong suốt quá trình ứng tuyển 

- Phỏng vấn vòng 1 (tùy vị trí)

- Quản lý data, dữ liệu ứng viên 

- Gửi hợp đồng & theo dõi, đốc thúc việc ký hợp đồng (tùy vị trí)

Báo cáo:

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Công việc khác: 

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến