Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH MẢNG GIÁO DỤC (MẠNH TELESALE, XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH MẢNG GIÁO DỤC (MẠNH TELESALE, XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM) 25,000,000 VNĐ

Chuyên môn Kinh doanh:

- Lên kế hoạch kinh doanh, điều hành hoạt động hàng ngày của team, theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành KPI, đánh giá hiệu quả công việc. 

- Khai thác thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (kênh Offline chiếm 70%). 

- Điều phối data cho nhân sự nhằm thực hiện tư vấn và chuyển đổi thành hợp đồng khoá học. 

- Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng…

Quản lý nhân sự cấp dưới:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh hoạt động có hiệu quả. Quy mô nhân sự quản lý từ 5-8 nhân sự. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới

- Phối hợp với các phòng ban xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Công việc khác:

- Làm báo cáo năm/tháng/tuần

- Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trên

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc

Hỗ trợ trực tuyến