Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ 12,000,000 VNĐ

- Triển khai kế hoạch và thực hiện các chương trình nội bộ của Tập đoàn HBR Holdings (Kickoff, Trung thu, Sinh nhật công ty, Du lịch hè,...)

- Đào tạo hội nhập cho CBNV mới (1 tuần/ lần)

- Phụ trách chính về làm việc với B.U (về văn hóa doanh nghiệp) ở tất cả các phòng ban: Langmaster, LangGo, Trường doanh nhân HBR, BingGo

- Làm việc, đi quay và support dựng phỏng vấn best salesman, đi sâu vào tìm hiểu về performance của doanh nghiệp 

- Chịu trách nhiệm nội dung Bản tin nội bộ hàng tháng

- Happy Friday hàng tuần sinh nhật nhân sự ...

- Sản xuất nội dung trên page HBR Holdings, Hope for life, group Đại Gia Đình

- Support các chương trình từ thiện về giấy tờ và chuẩn bị đồ hậu cần 

- Sáng tạo các ý tưởng & trực tiếp triển khai các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể của Tập đoàn. 

- Thực hiện các công việc phối hợp khác trong phạm vi trách nhiệm của Ban Truyền thông – Văn hóa phân công.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo tuần.

Hỗ trợ trực tuyến