Ứng tuyển vị trí: Thực tập sinh Kế toán

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
Thực tập sinh Kế toán 4,000,000 VNĐ

- Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh

- Nhập liệu thông tin kế toán

- Hỗ trợ bộ phận Kế toán hoàn thiện chứng từ, sổ sách của phòng Kế toán

- Kiểm tra hoá đơn đầu vào, đầu ra, nhập thông tin dữ liệu lên phần mềm

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sắp xếp của Trưởng Bộ phận.

Hỗ trợ trực tuyến