Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM THU HÚT NHÂN TÀI - KHỐI KINH DOANH

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG NHÓM THU HÚT NHÂN TÀI - KHỐI KINH DOANH 18,000,000 VNĐ

- Xây dựng, đào tạo và quản lý nhóm Thu hút nhân tài (quy mô 4-5 nhân viên)

- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho khối kinh doanh.

- Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực. 

- Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các nguồn tuyển dụng dài hạn như trường đại học, CLB sinh viên…

- Phối hợp phát triển thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp

- Báo cáo trực tiếp: Trưởng phòng Thu hút nhân tài

Hỗ trợ trực tuyến