Ứng tuyển vị trí: CTV Content Marketing Group

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CTV Content Marketing Group 3,500,000 VNĐ

Mô tả công việc:

- Phụ trách sưu tầm, sáng tạo nội dung trên group “Sống Tích Cực Mỗi Ngày, Trường doanh nhân HBR, Tony Dzung, Ở đây có một sự đáng yêu”.

- Quản lý các bài đang, quản lý chung group như: “ Kiểm duyệt người tham gia, nội dung, bình luận, seeding,…”

- Đăng các bài viết lên các group của công ty quản lý theo KPIs hàng ngày.

Báo cáo: Thực hiện các báo cáo hiệu quả công việc hàng ngày/hàng tuần.

Các công việc khác:

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến