Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ 12,000,000 VNĐ

Thiết kế:

- Thiết kế ấn phẩm online như poster, banner, ảnh quảng cáo,...

- Thiết kế ấn phẩm offline như Standee, Background, Brochure,...

- Thiết kế ấn phẩm in ấn phục vụ mục đích xuất bản.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến