Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR - MẢNG VIRAL

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR - MẢNG VIRAL 12,000,000 VNĐ

- Trực tiếp sản xuất video cho các nội dung viral trên các kênh fanpage của công ty (Sống tích cực mỗi ngày, Tony Dzung Trưởng doanh nhân HBR)

- Sáng tạo các hình thức video mới theo xu hướng thị trường

- Quản lý bài đăng và báo cáo hiệu quả công việc theo yêu cầu của leader

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến